Koronarna srčana bolest prava


Kronična ishemijske srčane bolesti uzrokovane nedostatkom humanog dotok krvi u srčanog mišića. To se događa kada se mijenja koronarne arterije, odnosno posude srca, ne mogu dostaviti srčanog mišića kisikom.